:
 

 
 
 

, , , , , ,
, ,
, ,

Zavist` Bogov Norbo

: +7-918-41-61-074

(Furbo degli Achei/ Vlaterfolg Gloria)

...

 


 
 

, ,
,

Zavist Bogov Yarom

- : +7-921-986-24-32; +7-911-027-17-72

(Marlo vom Baccara/ Boney M Super Agent)

 


 
 

,


Zavist` Bogov Adrenalin

- : +7-921-986-24-32; +7-911-027-17-72


(Enosch von Amasis/ Zavist` Bogov Je T`Aime)

 


 
 

, ,

Zavist Bogov Monte Karlo

: 8-928-419-19-93


(Pinto vom Turkenkopf/ Zavist` Bogov Zonda Revolution)

 


 
 

, ,

Sarmat von Gold Sieg

: +7-918-41-61-074

(Mars von Aurelius/ Trianna vom Frosten)

 


 
 

,

Balaris Dzirt

: 8-918-445-63-70


(Balaris Black Fire/ Star Winner Ustina)

 


 
 

, , , ,

Zavist Bogov Zamp

: +7-918-41-61-074


(Fanto del Ceresio/ Zavist` Bogov Stella)

 


 
 Zavist Bogov Malkin

: +7-918-386-19-19


(Groovy di Casa Massarelli/ Zavist` Bogov Ekholm)

 


 


 
 

, ,

Zavist Bogov Persey

: +7-918-433-91-47

(Hugh vom Eichenplatz/ Boney M Super Agent)

 


 


 
 

32 sg JHKL BSZS-2016;
VA5 - -18;
- WDS-2016
, ,
, ,
,

,

Zavist Bogov Pandora

(Hugh vom Eichenplatz/ Boney M Super Agent)

 


 
 

VA3 - -14; VA4 - -15;
VA3 - -15; VA6 - -15;

, , ,
, , ,
,


Zavist` Bogov Ekholm
(Remo vom Fichtenschlag/ Zavist Bogov Je T`Aime)

 


 
 

VA1 - -18;
, , ,
,

Zavist` Bogov Amore Mio
(Enosch von Amasis/ Zavist` Bogov Je T`Aime)

 


 
 

, , ,

Zavist Bogov Zonda Revolution
(Fanto del Ceresio/ Zavist` Bogov Stella)

 


 
 

, , ,

Zavist Bogov Ekaterina

(Bingo vom Kapellenberg/ Zavist` Bogov Eshka)

 


 
 Zavist Bogov Zhemchuzhina

(Balaris Black Fire/ Zavist` Bogov Ekholm)

 


 
 Zavist Bogov Pininfarina

(Emmo Framato Rolau/ Zavist` Bogov Zonda Revolution)

 


 
 

,

Zavist Bogov Persefona

(Hugh vom Eichenplatz/ Boney M Super Agent)

 


 
 


Zavist Bogov Tornado

(Bingo vom Kapellenberg/ Zavist` Bogov Nifertiti)

 


 
 


Zavist Bogov Navarra

(Idol vom Welsital/ Zavist Bogov Ekholm) 
 


Engy Di Casa Nobili

(Asso Di Casa Nobili/ Franka vom Frosten) 


 
 

, ,

Zavist Bogov Latifa

(Patrick vom Grabfeldgau/ Boney M Super Agent)

 


 
 Derzkiy Angel Nargiz

(Derzkiy Angel Bernard/ Erste Quelle Afina)

 
 
 

©2005       .  : 8-918-46-47-457